baner
sobota, 24 sierpnia 2019 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Witamy w DAE MPiPS
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to zespół zgranych, lubiących swoją pracę osób, których zadania koncentrują się na przygotowywaniu informacji, analiz i prognoz z obszarów pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki rodzinnej.

Zadania które realizuje DAE to m.in.:

  • przygotowywanie informacji dla ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego Ministerstwa z zakresu pracy i polityki społecznej;
  • opracowywanie diagnoz, ocen i prognoz dla potrzeb takich organizacji międzynarodowych jak: Unia Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bank Światowy, Międzynarodowy Funduszu Walutowego, Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ);
  • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych i rozwojowych, w szczególności finansowanych z Funduszy Strukturalnych, zwłaszcza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
  • przygotowywanie planu pracy Ministerstwa, planu działań, sprawozdań i informacji zdziałalności Ministerstwa;
  • koordynacja działań i współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie opracowania Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i Programu Statystyki Eurostatu w zakresie kompetencji ministra oraz opiniowanie zasad sprawozdawczości statystycznej;
  • współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi i resortami w zakresie prac badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, polityki gospodarczej i społecznej;

 

Komunikaty

Konkurs w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
04.10.2016

Szanowni Państwo, Pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW [ ... ]

Wyniki Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.
11.05.2016

Otwarty konkurs ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szan [ ... ]

Inne artykuły
     

    Raporty i publikacje