baner
czwartek, 26 kwietnia 2018 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Aktualności Konferencja Międzynarodowa "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane, Wyzwania dla Polski"
Konferencja Międzynarodowa "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane, Wyzwania dla Polski" PDF Drukuj Email

Konferencja Międzynarodowa pt. "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane, Wyzwania dla Polski", współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP oraz MPiPS, odbyła się 7 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W Konferencji wzięli udział:
Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Małżonką,
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz,
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Foks

oraz
Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

- Wydłużenie wieku emerytalnego, choć z oczywistych względów najbardziej interesuje ludzi starszych, dotyczy także i młodego pokolenia - powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas panelu otwierającego konferencję. - Miałem okazję przekonać się o tym ostatnio podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie. Mnie i moją małżonkę ta reforma obejmie w całości i w pełnym wymiarze. Tak więc jest to wyzwanie dla całego społeczeństwa. Ale także jest to szansa.

Minister Kosinak-Kamysz zauważył, że po prawie trzech latach funkcjonowania Programu 50+ aktywność zawodowa osób w przedziale wiekowym 55-64 lata wzrosła w 2011 roku do 37 proc. Można też wyciągać wnioski: najważniejsza jest ustawiczna edukacja, pozwalająca dostosować się do zmian na rynku pracy oraz mobilność.

- Godzenie życia zawodowego z rodzinnym to nie tylko zajmowanie się małymi dziećmi i możliwie szybki powrót do pracy - stwierdził Minister Kosinak-Kamysz. - To, dzięki postępom opieki zdrowotnej i wydłużaniu się życia, coraz częściej opieka nad starszymi członkami rodziny. I tu właśnie powinna przejawiać się solidarność międzypokoleniowa.

Podczas Konferencji odbyły się także panele dyskusyjne: „Wyzwania dla rynku pracy”, „Wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego” oraz „Aktywność społeczna”.

Materiały pokonferencyjne:

 • Europejski Rok 2012 – aktywne starzenie się - od teorii do praktyki - Lenia Samuel, doradca (Hors Classe Adviser), Dyrekcja Generalna Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska / The European Year 2012 - how to make active ageing a reality’ - Lenia Samuel, Hors Classe Adviser, Directorate for Employment, Social Affairs And Inclusion, European Commission

- Pobierz/Download

 • Zmiana demograficzna a krótko- i długoterminowe wyzwania dla rynku pracy - Anne Sonnet, ekonomista, Wydział ds. analiz i polityki zatrudnienia, Dyrekcja ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, OECD /
  ‘Demographic change and short-term and long-term challenges for the labour market’ - Anne Sonnet, Senior Economist, Employment Analysis and Policy Division, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

- Pobierz/Download

 • Aktywne starzenie poza pracą zarobkową – udział osób starszych w gospodarce oraz na rzecz społeczeństwa poza formalnym rynkiem pracy - Eszter Zólyomi, analityk oraz koordynator projektu Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation oraz Katrin Gasior, analityk, Europejskie Centrum ds. polityki i badań nad sytuacją społeczną (afiliowane przy ONZ) /
  ‘Active Ageing beyond paid work - Older people's contribution to economy and society outside the formal labour market’ - Eszter Zólyomi, Researcher and Project Coordinator (Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation) and Katrin Gasior, Researcher, European Centre for Social Welfare Policy and Research (Affiliated to the United Nations)

- Pobierz/Download

 • Panel dyskusyjny: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  / Discussion panel: SOCIAL ACTIVITY AMONG ELDERLY 
  dr Klaus Haberkern, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Zurychu /
  dr Klaus Haberkern, Institute of Sociology, University of Zurich

- Pobierz/Download

S_EY2012_colour_pl