baner
poniedziałek, 16 września 2019 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty
Komunikaty DAE
Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn PDF Drukuj Email

Projekt pt. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” jest wdrażany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współpracy merytorycznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednym z celów projektu jest próba złagodzenia konfliktu kulturowego związanego z szeroko rozpowszechnionymi stereotypami w polskim społeczeństwie, dotyczącymi podziału obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych wśród kobiet i mężczyzn. Konflikt strukturalny związany jest z niewystarczającym rozwinięciem mechanizmów godzenia obu ról na poziomie miejsca pracy i lokalnego rynku pracy. Przyczyny niskiej aktywności zawodowej kobiet wynikają również z niepełnej wiedzy pracobiorców, pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy o możliwych modelach godzenia ról na poziomie legislacji oraz implementacji.

Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa, że dzielenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych przez obie płcie jest opłacalne dla wszystkich.
Przekaz kampanii ma uświadomić społeczeństwu, że opłaca się inwestować w dzieci! Łagodzenie konfliktów wynikających z łączenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową kobiet i mężczyzn prowadzi do umocnienia pozycji kobiet na rynku pracy oraz do wzmocnienia chęci posiadania dziecka.

W ramach kampanii stworzyliśmy 2 spoty:

1. GODZENIE RÓL

2. POLITYKA RODZINNA

 
Minister Jolanta Fedak uczestniczyła w sesji ministerialnej Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ PDF Drukuj Email
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2010 r. wzięła udział w specjalnej sesji ministerialnej Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) ONZ w Nowym Jorku, poświęconej równości kobiet i mężczyzn. Przemówienie narodowe Minister Jolanty Fedak można obejrzeć w Internecie pod adresem: http://www.un.org/webcast/ecosoc/hls/ (do obejrzenia pliku potrzebny jest program Real Player)

Minister Jolanta Fedak


Podczas prac Rady uzgodniono założenia do reformy agend ONZ, służących wyrównywaniu szans kobiet i równości płci. Na zakończenie państwa członkowskie przyjęły Deklarację Ministerialną pt. Implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to gender equality and empowerment of women (Wdrażanie międzynarodowo uzgodnionych celów i zobowiązań w zakresie równości płci i wzmocnienia kobiet), odnawiającej zobowiązania państw, które przyjęły zobowiązania Pekińskiej Platformy Działania (1995), Konwencji w sprawie Eliminacji wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet oraz Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju.

Minister Jolanta Fedak uczestniczyła także w konferencji towarzyszącej Radzie, zorganizowanej przez Światową Organizację Rodziny.
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL